info@fshomecollections.nl

Privacy wetgeving

FS Home Collections handelend onder de naam FS Home Collections gevestigd aan Urkhovenseweg 3, 5641 KA Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

FS Home Collections
Urkhovenseweg 3
5641 KA Eindhoven
info@fshomecollections.com
040 2845938

Persoonsgegevens die wij verwerken

FS Home Collections verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Naam bedrijf;
• Contactpersoon;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• Kamer van Koophandel nummer;
• Overige persoonsgegevens welke door u aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FS Home Collections verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪ Het afhandelen van uw bestelling(en);

▪ Het afhandelen van uw betaling(en);

▪ Verzenden van onze nieuwsbrief;

▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien benodigd om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

▪ Om goederen en diensten bij u af te leveren;

▪ FS Home Collections verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FS Home Collections neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FS Home Collections) bij betrokken is.

FS Home Collections bewaart enkel persoonsgegevens van werkzame personen bij haar relaties. Onder relaties worden zowel klanten als leveranciers verstaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FS Home Collections bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

FS Home Collections deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FS Home Collections blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het meest voorkomende geval waarin FS Home Collections uw persoonsgegevens deelt met derden betreft het uitbesteden van levering(en). Uw contact-en adresgegevens worden in dat geval gedeeld met de leverancier welke de levering(en) van goederen verzorgt. Dit kan zowel een leverancier van goederen betreffen welke de levering in opdracht van FS Home Collections uitvoert, als een externe transporteur welke door FS Home Collections wordt ingeschakeld om een levering te verzorgen.

Cookies

FS Home Collections gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt FS Home Collections analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Close Menu